Dziękujemy za zakupy w www.manirouge.com

Jeśli Twoja przesyłka z zamówionym towarem jest uszkodzona, niekompletna, lub też nie zawiera zamówionych przez Ciebie produktów – bardzo prosimy o kontakt.

REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument może zgłosić drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie na adres podamy poniżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w e-sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na podany niżej adres. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Nabywcę. Inny sposób zwrotu wadliwego produktu może zostać ustalony z działem obsługi klienta.

PRAWO ODSTĄPIENIA – ZWROTY:

Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia. Konsument może odstąpić od umowy drogą elektroniczną na adres: zwroty@manirouge.com lub też listownie na adres e-sklepu podamy poniżej. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kwota uiszczona z tytułu zakupu produktów oraz transportu zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, a w przypadku płatności on-line, przelewem na rachunki bankowe lub karty płatnicze, z których pochodziły dyspozycje płatności. Sklep udostępnia również formularz który można dołączyć do zwracanej przesyłki.

Reklamowany lub zwracany towar prosimy kierować na adres:
MANIROUGE Sp. z o.o.
ul Gen. Bora- Komorowskiego 24,
80- 377 Gdańsk
z dopiskiem „reklamacja” lub „zwrot”


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy